ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Tomasz Falkowski
O sztuce dyplomacji we współczesnej filozofii i historii nauk

Słowa kluczowe: historia i filozofia nauk, sztuka dyplomacji, nauka jako praktyka, myśl Isabelle Stengers

Abstrakt:
Celem artykułu jest analiza pewnego współczesnego podejścia z zakresu historii i filozofii nauk, które określa się mianem „sztuki dyplomacji” i które stara się przekroczyć alternatywę między absolutystycznym rozumieniem osiągnięć nauki a ich relatywizacją w wielu studiach kulturoznawczych, socjologicznych, historycznych czy antropologicznych. Jedną z głównych promotorek wspomnianej perspektywy badawczej jest Isabelle Stengers. W swojej twórczości od kilkunastu lat rozwija ona propozycję potraktowania nauki jako specyficznej praktyki, która rządzi się własnymi wartościami, wymogami i zobowiązaniami. To właśnie te pojęcia – praktyka, wartości, wymogi, zobowiązania, a także więzy czy prawda względności – wyznaczają konceptualne zręby myślenia Stengers. Artykuł skupia się na ich rekonstrukcji oraz ukazuje, jak pracują one na konkretnym materiale historycznym, którego przykładem są badania fizyczne nad cząstką neutrino.

Informacje o autorze:
TOMASZ FALKOWSKI – metodolog historii, historyk nauki, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii IH UAM w Poznaniu. E-mail: tmfalko@amu.edu.pl. ORCID 0000-0002-4799-3594.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót