ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Anna Kurpiel
Powielając własne błędy czy ucząc się od siebie? O związkach historii mówionej z antropologią kulturową oraz potrzebie silnej tożsamości

Słowa kluczowe: historia, historia mówiona, antropologia, metody badawcze, tożsamość dyscyplin naukowych

Abstrakt:
Historia mówiona, pozbawiona w Polsce własnej tożsamości osobnej dyscypliny akademickiej, uważana jest za pomost łączący antropologię i historię, zaś antropologowie i historycy zajmujący się historią mówioną niekiedy patrzą na siebie wrogo, niekiedy zaś obserwują z uwagą i próbują naśladować. Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego podczas sesji Historia mówiona – etnografia – antropologia kulturowa (konferencja PTL, Wrocław 2016). Autorka, odwołując się do własnego doświadczenia etnologa zajmującego się od lat historią mówioną, porusza i wypunktowuje szereg zagadnień będących lekcją lub pułapką wynikającą z trudnej relacji pomiędzy etnologią a historią i historią mówioną (m.in. powrót w teren, rozleniwienie metodologiczne, etyczna refleksja czy „pułapka pozytywnego bohatera”). Podsumowaniem artykułu jest próba refleksji nad istotą tożsamości historii mówionej jako osobnej dyscypliny akademickiej, zdaniem autorki opierającej się na trzech filarach: oralności, zwrocie ku człowiekowi i rozumiejącym poznaniu.

Informacje o autorze:
ANNA KURPIEL - etnolog, antropolog kulturowy, adiunkt w katedrze Nauk Społecznych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. E-mail: kurpiel@wbz.uni.wroc.pl. ORCID 0000-0001-8919-4347.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót