ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Maria Ferenc Piotrowska
‘All those rumors occupy people's thoughts...’. On the relationship between rumors and knowledge about the Holocaust in the Warsaw ghetto

Słowa kluczowe: pogłoska, wiedza, Zagłada Żydów, getto warszawskie, cultural history

Abstrakt:
W niniejszym artykule przeanalizowano związki między pogłoskami o Zagładzie Żydów a tworzeniem się wiedzy na ten temat wśród zwykłych mieszkańców i opinii publicznej w getcie warszawskim w trakcie II wojny światowej. Plotka została zdefiniowana jako specyficzne medium, obarczone dużym ryzykiem zniekształcenia, ale przekazujące także prawdziwe wiadomości. Analizą objęte zostały dokumenty osobiste z czasu wojny i relacje ocalonych. W szczególności skoncentrowano się na pogłoskach dotyczących eksterminacji Żydów w innych miejscowościach oraz listów, które miały rzekomo nadchodzić od mieszkańców getta „wysiedlonych na Wschód”, którzy w rzeczywistości zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince. Do interpretacji zjawiska wykorzystano teorie z zakresu nauk społecznych (m.in. teoria kontekstu świadomości, interakcjonizm symboliczny). Pokreślono wpływ doświadczenia egzystencjalnego ofiar Zagłady na ich zdolność przyjmowania do wiadomości informacji o masowych mordach. Szczególną uwagę zwrócono także na proces odsuwania od siebie myśli o możliwości własnej śmierci.

Informacje o autorze:
MARIA FERENC PIOTROWSKA –doktorantka Instytutu Socjologii UW i pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. E-mail: m.ferenc@is.uw.edu.pl. ORCID number: 0000-0002-4937-9563.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót