ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Мария Лескинен
Репрезентация русскости на всемирных выставках второй половины XIX в. в оценках русских современников

Słowa kluczowe: wystawy światowe, wizualizacja etniczności, kształtowanie tożsamości rosyjskiej, Imperium Rosyjskie, autostereotypy rosyjskie

Abstrakt:
Tytuł: Reprezentacja rosyjskości na światowych wystawach drugiej połowy XIX w. w ocenach i interpretacji rosyjskich gości Artykuł analizuje pawilony wystawowe Imperium Rosyjskiego na Wystawach Światowych w drugiej połowie XIX wieku. Analizowane opisy i recenzje rosyjskich gości są ważnym źródłem do interpretacji wizualnych strategii tworzenia obrazów rosyjskości. Pokazano, że szukanie odpowiednich form prezentacji Rosji i rosyjskości odbyło się w dyskusjach na temat tradycji i stylistyki historycznej, a także w dążeniu do odmowy wykorzystania europejskich stereotypów Rosji (niedźwiedzie, samowary, wódka).

Informacje o autorze:
MARIA LESKINEN – doktor habilitowany w zakresie historii, pracownik Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. E-mail: marles70@mail.ru. ORCID 0000-0002-7638-507X.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót