ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Ada Arendt
Pigułki na nieczytanie. Dwugłos autorsko-czytelniczy w kalendarzu na 1696 rok

Słowa kluczowe: Kalendarze, piśmienność, kultura staropolska, konstrukcja i dystrybucja wiedzy

Abstrakt:
Staropolskie kalendarze są dokumentami procesu „wychodzenia na światło dzienne pewnych rodzajów popularnej lub praktycznej wiedzy i ich legitymizacji przez określone establishmenty akademickie” (Burke 2016, 26-27), a ich autorzy, mediując między różnymi poziomami wiedzy, pełnili rolę animatorów staropolskiej wspólnoty tekstowej. Wytwarzane przez nich teksty były bowiem starannie dostosowane do światopoglądu czytelnika, przede wszystkim form jego racjonalności i piśmienności, a ta, jak przypomina David R. Olson, ma zawsze charakter społeczny, pisząc i czytając uczestniczy się bowiem w grupie czytelników, których łączy pewien sposób czytania i interpretowania określonego korpusu tekstów (Olson, 2010, 396). Na przykładzie kalendarza na 1696 rok, w którym zachowały się notatki czytelnicze dokumentujące proces ekspresyjnej, aktywnej lektury, rekonstruuję dynamikę staropolskiej wspólnoty autorsko-czytelniczej i udowadniam, że była ona osadzona jednocześnie w potocznym dyskursie oralnym, wiedzy akademickiej oraz praktycznej wiedzy lokalnej.

Informacje o autorze:
ADA ARENDT – kulturoznawca, historyk kultury; wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej UW. E-mail: ada.arendt@uw.edu.pl. ORCID:0000-0001-7149-0156.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót