ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Agnieszka Kaźmierczak
Wpływ przekonań teologicznych na kształtowanie się obrazu świata u wybranych uczonych nowożytnych

Słowa kluczowe: Galileusz, J. Kepler, Kartezjusz, obraz świata, Boża wszechmoc

Abstrakt:
W artykule ukazano rolę czynników światopoglądowych w kształtowaniu odmiennego obrazu świata w myśli Galileusza, J. Keplera oraz Kartezjusza. W artykule poddano analizie prezentowane przez badanych uczonych przekonania na temat Boga i Jego relacji do stworzenia, skonstruowane przez uczonych obrazy świata oraz wskazano na ich poznawcze konsekwencje. Wszyscy badani uczeni uznawali działanie Bożej wszechmocy w świecie, lecz inaczej interpretowali charakter i zakres tego działania. Miało to wpływ na wybór metod badawczych, które uznawali za wiarygodne. W artykule wskazano też na możliwe wpływy przekonań konfesyjnych na określone elementy odmiennych obrazów świata, związanych np. z szerzej akcentowaną w wyznaniu luterańskim zależnością stworzenia od Stwórcy.

Informacje o autorze:
AGNIESZKA KAŹMIERCZAK – etnolog, asystent w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. E-mail: agnieszka.kazmierczak@umed.wroc.pl. ORCID 0000-0003-3656-4951.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót