ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Jaromir Jeszke
Rola mitów o nauce w debacie społecznej

Słowa kluczowe: mit, nauka, komunikacja społeczna, upowszechnienie nauki, debata publiczna

Abstrakt:
Zastosowanie koncepcji mitu do badań nad nauką ma już długą tradycję. Klasyczna definicja mitu musiała zostać przystosowywano do tego obszaru interpretacji. Za jej jądro uznano ‘sakralizowanie’ treści naukowych, wyłączonych z powodów społecznych, kulturowych, politycznych lub innych ze standardowych procedur weryfikacyjnych. Zmiana tradycyjnego już statusu takich treści byłaby równoznaczna z naruszeniem społecznego tabu. Obraz nauki ulegał zafałszowaniu. Historyczno – kulturowa analiza obejmie wybrane zjawiska społeczne, polityczne, ideologiczne, światopoglądowe i inne, związane z tworzeniem i funkcjonowaniem mitów dotyczących nauki. Autor ukazuje przykłady konstrukcji i funkcji mitów o nauce. Kategoria mitu staje się pojemnym i poręcznym narzędziem interpretacji zjawisk zachodzących wokół nauki w debacie publicznej.

Informacje o autorze:
JAROMIR JESZKE - etnolog, historyk nauki, antropolog wiedzy; profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. E-mail: jeszke@amu.edu.pl. ORCID 000-0002-1257-6061.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót