ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Bożena Płonka-Syroka
Antropologia wiedzy jako nowa perspektywa badań nad historią medycyny

Słowa kluczowe: antropologia wiedzy, historiografia medycyny

Abstrakt:
Antropologia wiedzy nawiązuje jako do źródeł inspiracji do standardu niemieckich szkół historiograficznych, uwzględniających rolę kontekstu społeczno-kulturowego w genezie przemian w naukach społecznych – Kulturgeschichte der Medizin oraz Sozialgeschichte der Medizin. Źródłem inspiracji były też w okresie kształtowania się jej standardu koncepcje P. Duhema, T.S. Kuhna, S. Amsterdamskiego, B. Skargi i W. Wrzoska. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z praktyką badawczą antropologii wiedzy oraz przykładów ich zastosowania w opracowywaniu konkretnych problemów szczegółowych. W artykule zostaną przedstawione moje publikacje, ilustrujące różne obszary tematyczne oraz wybrane opracowania zbiorowe redagowane (i współredagowane) przez pracowników Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w których przygotowaniu uczestniczyło kilkuset autorów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Informacje o autorze:
BOŻENA PŁONKA-SYROKA - historyk medycyny; profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. E-mail: bozena.plonka-syroka@umed.wroc.pl. ORCID: 0000-0001-8743-4634.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót