ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Jan Pomorski
Abrazja i sedymentacja w roli historycznych metafor fundamentalnych. Krzysztof Pomian jako kultura poznająca

Słowa kluczowe: Krzysztof Pomian, metafory fundamentalne myślenia historycznego, abrazja, sedymentacja

Abstrakt:
W artykule poddaje się analizie "kulturę poznającą" Krzysztofa Pomiana, uznanego polskiego (i europejskiego zarazem) historyka, filozofa i antropologa kultury. Dzięki Pomianowi rozpoznaliśmy dwie fundamentalne metafory naszego myślenia historycznego: abrazję i sedymentację. Myślenie o przeszłości w kategoriach abrazji jest tożsame z przekonaniem, że Historia nie działa w teraźniejszości – jest tylko zbiorem martwych faktów z przeszłości. Przeciwnie, gdy myślimy o przeszłości używając metafory sedymentacji – Historia jest żywa, pracuje w Teraźniejszości, zmieniając nasz świat. Pomian zastosował ten dwuwariantowy model historycznego myślenia w swoich głównych badaniach historiograficznych, szczególnie w „Porządku czasu” i w „Historia. Nauka wobec pamięci”.

Informacje o autorze:
JAN POMORSKI – metodolog historii i filozof humanistyki; profesor zwyczajny w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. E-mail: jan.pomorski@poczta.umcs.lublin.pl. ORCID 0000-0001-5667-0917.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót